≡ Menu
Semakan Online Keputusan Politeknik Primier Konvensional METro 2016

Untuk calon lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan SKM yang telah mengemukakan permohonan kemasukan ke Politeknik Premier, Konvensional/ METro bagi tahun pengambilan Jun 2016, anda boleh membuat semakan status bagi permohonan berkenaan.
Semakan Online Keputusan Politeknik Primier Konvensional METro

Anda dinasihati mengikuti setiap butiran tarikh-tarik penting yang telah disediakan oleh Bahagian Pengambilan Pelajar, Jabatan Pengajian Politeknik.

Calon yang terbabit dengan permohonan ini boleh merujuk kepada butiran / perkara dan tarikh penting yang disertakan sebagai rujukan mahupun membuat persediaan dalam menunggu keputusan diumumkan

Maklumat yang disertakan turut merangkumi Kemasukan ke Program Diploma untuk Lulusan Selain SPM dan Kemasukan ke Program Diploma Lanjutan, Naik taraf Pra-Diploma & Sijil Kemahiran Khas

Result-Permohonan-Poli-2016Peringkat Pengajian
PROGRAM DIPLOMA / DIPLOMA LANJUTAN / PRA DIPLOMA SEPENUH MASA POLITEKNIK SESI JUN 2016

SEMAKAN KEPUTUSAN POLITEKNIK 2016 PREMIER KONVENSIONAL DAN METRO

Berikut ialah perkara atau butiran serta tarikh-tarikh penting bagi Kemasukan ke Politeknik Premier, Konvensional/ METrO bagi memudahkan calon untuk membuat semakan keputusan permohonan dan tawaran mengikut tarikh yang telah ditetapkan

Bil Result-Permohonan-Poli-2016Butiran Tarikh Penting Dan Perkara Tarikh
1. Semakan Panggilan Temuduga (untuk calon-calon yang memohon program Diploma Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat & Diploma Kejuruteraan Perkapalan sahaja) 15 April
2. Semakan Panggilan Temuduga Program Diploma Lanjutan Rangkaian 19 April (2 petang)
3. Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Premier 16 Mei (2 petang)
4. Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO 26 Mei (2 Petang)
5. Kemasukan ke Program Diploma untuk Lulusan Selain SPM 30 Mei (2 petang)
6. Kemasukan ke Program Diploma Lanjutan, Naik taraf Pra-Diploma & Sijil Kemahiran Khas 30 Mei (2 petang)
 7. Pendaftaran 12/13 Jun

Semakan Panggilan Temuduga Politeknik 2016
1. 1 Semakan Panggilan Temuduga (untuk calon-calon yang memohon program Diploma Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat & Diploma Kejuruteraan Perkapalan sahaja)
Sistem Aplikasi Semakan Panggilan ke Sesi Ujian Bertulis / Temuduga
1.2 Semakan Panggilan Temuduga Program Diploma Lanjutan Rangkaian boleh dibuat pada 19 April 2016 bermula jam 2 petang (Pautan semakan akan disertakan pada tarikh yang ditetapkan)
Sistem Aplikasi Semakan Panggilan Temuduga Program Diploma Lanjutan Rangkaian

Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Premier 2016
Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Premier boleh dibuat mulai 16 Mei 2016 (Isnin) bermula jam 2.00 petang (Tarikh masih tertakluk kepada sebarang perubahan)
Pautan semakan secara atas talian (online) akan disertakan pada tarikh yang ditetapkan
Dikemaskini :-
8 Mei 2016 – Ahad
Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO 2016
Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO boleh dibuat mulai 26 Mei 2016 (Khamis) bermula jam 2.00 petang (Tarikh masih tertakluk kepada sebarang perubahan)
Pautan semakan secara atas talian (online) akan disertakan pada tarikh yang ditetapkan

Semakan Kemasukan ke Program Diploma untuk Lulusan Selain SPM
Semakan Kemasukan ke Program Diploma untuk Lulusan Selain SPM boleh dibuat mulai 30 Mei 2016 (Isnin) bermula jam 2.00 petang (Tarikh masih tertakluk kepada sebarang perubahan)
Lulusan selain SPM yang dimaksudkan adalah seperti berikut

Lulusan Sijil Politeknik
Lulusan Sijil Kolej Komuniti
Lulusan SKM
Lulusan IKM / Institut Pertanian / PERDA-Tech

Pautan semakan secara atas talian (online) akan disertakan pada tarikh yang ditetapkan

Semakan Kemasukan ke Program Diploma Lanjutan, Naik taraf Pra-Diploma & Sijil Kemahiran Khas
Semakan Semakan Kemasukan ke Program Diploma Lanjutan, Naik taraf Pra-Diploma & Sijil Kemahiran Khas bagi calon Lulusan Diploma Politeknik boleh dibuat mulai 30 Mei 2016 (Isnin) bermula jam 2.00 petang (Tarikh masih tertakluk kepada sebarang perubahan)
Pautan semakan secara atas talian (online) akan disertakan pada tarikh yang ditetapkan

Info lain-lain
Sebarang perubahan atau penambahan maklumat akan dibuat dari semasa ke semasa. Begitu juga pautan (link) semakan akan disertakan sebaik sahaja keputusan diumumkan

P/S : Tuntutlah ilmu sehingga ke menara gading.

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment