≡ Menu
Jawatan Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G29 SPA8i

Jawatan Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G29

Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G29 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan:Pelaksana
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
RM1,494.00 RM5,674.00 RM 145.00

Syarat Lantikan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

Syarat Akademik

 • Diploma dalam bidang perladangan, pertanian atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,847.86).

Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penyelia Rancangan Tanah adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G29

Tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan

 • Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c)
 • Lulus Peperiksaan Khas
 • Had umur pelantikan
 • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 • Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahunu
 • Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Skop Kerja

 • Membantu pegawai rancangan tanah dalam menyiapkan laporan-laporang kerja berkaitan dgn bidang kerja yang diberikan
 • Sentiasa terima arahan kerja dari pegawai rancangan tanah

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment