≡ Menu
Pemeriksaan Ujian Fizikal Bagi Eksesais Konstabel Wanita PDRM 2016

Bagi memenugi syarat untuk sertai penjawat anggota PDRM, Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan melaksanakan satu ujian fizikal untuk eksesais pengambilan bagi Konstabel Wanita di Semenanjung MalaysiaPemeriksaan Ujian Fizikal Bagi Eksesais Kostable Polis Wanita

Tarikh pemeriksaan ujian fizikal konstable polis wanita adakah pada 15 Mei 2016 hingga 8 Jun 2016. Pemeriksaan ujian fizikal ini adalah untuk CALON-CALON YANG TELAH MENJALANI URUSAN DOKUMENTASI DAN MELEPASINYA PADA 1 FEBRUARI 2016 HINGGA 8 MAC 2016 YANG LALU SAHAJA, BUKAN UNTUK CALON BARU.

Semua calon boleh membuat semakan status melalui Sistem Semakan Online (SSO) PDRM di http://sso.rmp.gov.my mulai 22 April 2016.

Calon yang bakal menghadapai ujian ini perlulah semak nama, nombor kad pengenalan, tarikh serta pusat pemeriksaan ujian fizikal.

Calon juga perlu membawa dokumen-dokumen asala seperti berikut:

BIL APA YANG PERLU DIBAWA LAGI?
1 Cetakan surat panggilan ujian fizikal yang boleh dimuat turun dari SSO PDRM
2 Surat Sokongan daripada pegawai di jabatan masing-masing (untuk kakitangan kerajaan sahaja)
3 Salinan dokumen-dokumen yang belum diserahkan (untuk calon-calon yang tidak membawa dokumen pada peringkat dokumentasi).

lampiran a lokasi temuduga pdrm

Senarai penuh tarikh berserta pusat pemeriksaan ujian fizikal bagi setiap lokasi adalah seperti di Lampiran “A” yang mana juga boleh disemak melalui Portal Rasmi PDRM di pautan www.rmp.gov.my atau Facebook Rasmi PDRM di pautan www.facebook.com/PolisDirajaMalaysia.

Calon-calon perlulah membaca surat yang telah dicetak melalui laman sesawang SSO untuk panduan dan persiapan sebelum menghadiri pemeriksaan ujian fizikal. Calon-calon yang gagal menghadiri pemeriksaan ujian fizikal pada tarikh yang ditetapkan adalah dianggap tidak berminat dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan ke Unit Pengambilan PDRM melalui talian 03-2266 8347 / 8349 / 8350 / 8351.

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment