≡ Menu
Jawatan Penolong Penguasa Penjara Gred KA29 SPA8i

Jawatan Penolong Penguasa Penjara Gred KA29Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Penolong Penguasa Penjara Gred KA29 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan:Pelaksana
 • Kem/Jab:Jabatan Penjara
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,505.00 RM5696.00 RM145.00

Syarat Lantikan
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

Syarat Akademik

 • Sijil Tinggi Persekolahan Malayisa atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred KA29:RM1,505.00)
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred KA29:RM 1,505.00
 • Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred KA29:RM1,782.91)

Syarat Fizikal

 • Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pacaindera seperti yang berikut
 • Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu
 • Berat badan sekurang-kurangnya 48 kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita
 • Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 81sm ukuran dada yang biasa dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja)
 • Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata
 • Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat
 • Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar

Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Penjara adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Penguasa Penjara Gred KA29

Tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan

 • Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) atau 1(d)
 • Lulus Peperiksaan Khas
 • Had umur pelantikan
 • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun
 • Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun;
 • Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun

Deskripsi Tugas

 • Bertanggungjawab sebagai Ketua Unit, menyelaras pengurusan keselamatan sesebuah institusi
 • Menyelaras prosedur penahanan dan pelaksanaan hukuman
 • Menyelaras program-program pemulihan sebagaimana yang diarahkan oleh pihak pengurusan tertinggi institusi
 • Memastikan penghuni-penghuni diberi layanan yang adil selaras dengan undang-undang dan peraturan yang diperuntukkan

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment