≡ Menu

Jawatan Penolong Pegawai Veterinar/Pembantu Veterinar Gred G29 SPA8i

Jawatan Penolong Pegawai Veterinar Pembantu Veterinar Gred G29Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Penolong Pegawai Veterinar/Pembantu Veterinar Gred G29  perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016)

 • Kumpulan: Pelaksana (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 • Kem/Jab: Kementerian Pertanian/ Jabatan Perkhidmatan Veterinar
 • Jadual Gaji
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM1, 494.00 RM5,674.00 RM145.00

Syarat Lantikan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

Syarat Akademik

 

 • Sijil Veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang setaraf dengannya
  (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,494.00)
 • Diploma dalam bidang kesihatan haiwan dan penternakan atau sains veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,923.06)

Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas

PEMBANTU VETERINAR

 • Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengurusan haiwan, kesihatan haiwan, kesuburan haiwan dan penguatkuasaan undang-undang veterinar di peringkat Kumpulan Sokongan
 • Melaksanakan kerja-kerja di Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu (PPIT), pemeriksaan di pusat kuarantin haiwan, ante-mortem dan post-mortem di abattoir dan loji pemprosesan, memberi khidmat nasihat ternakan, pengumpulan data haiwan
 • Penyediaan laporan serta lain-lain tugas yang berkaitan yang ditentukan dari semasa ke semasa.

PENOLONG PEGAWAI VETERINAR

 • Bertanggungjawab mengurus dan mentadbir Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah, mengurus Pusat Kuarantin Haiwan, mengurus Abattoir Jabatan, mengurus Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu (PPIT) dan Kawasan Tumpuan Sasaran Integrasi Ternakan dengan perladangan.
 • Bertanggungjawab mengemaskini data-data dalam sistem maklumat berkomputer, mengendalikan rekod-rekod ternakan berkaitan bantuan Jabatan, menjalankan program pembangunan dan pemantauan industri ternakan serta menjalankan program pengembangan veterinar dan khidmat nasihat serta rundingcara berkaitan veterinar kepada pelanggan Jabatan.
 • Bertanggungjawab menolong Pegawai Veterinar menjalankan survelen kawalan penyakit ternakan, merawat ternakan haiwan yang memerlukan dan penyelidikan haiwan. program pembiakbakaan ternakan dan bertanggungjawab menjalankan program pelalian penyakit ternakan, pensampelan untuk kajian penyakit serta membantu Pegawai

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment