≡ Menu
Jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP11 SPA8i

Pengawal Keselamatan Gred KP11Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP11 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan
 • Jadual Gaji:
  Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
  Gaji Tahunan
  RM1, 205.00 RM2, 939.00 RM80.00

Syarat Lantikan

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

Syarat Akademik

 • Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11: RM1,205.00)
 • Bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel Polis Sokongan atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11: RM1,205.00)
 • Calon bagi lantikan dengan kelayakan di perenggan a) hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Fizikal

Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:

 • Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu
 • Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita
 • Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26
 • Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja)
 • Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata
 • Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat
 • Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment