≡ Menu
Jawatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J19 SPA8i

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J19Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J19 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Kementerian Sumber Manusia
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,377.00 RM4,052.00 RM100.00

Syarat Lantikan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Bberumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

Syarat Akademik

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred J19:RM1,377.00)
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1,435.12)
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred J19: RM1,493.24)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas

 • Bertanggungjawab membantu pemeriksaan ke atas kilang-kilang dan jentera yang digunakan di tempat kerja
 • Memeriksa tapak-tapak kilang baru
 • Membuat pemeriksaan permulaan di tapak bangunan dan kerja kejuruteraan
 • Menjalankan penyiasatan dan laporan ke atas aduan dan kemalangan di tempat kerja

Leave a comment

{ 1 comment… add one }
 • Rahmat bin abdul talib November 12, 2016, 12:06 pm

  Pembantu pemeriksa kilang dan jentera gred j19

Leave a Comment