≡ Menu
Jawatan Pembantu Kemahiran Gred H19 SPA8i

Pembantu Kemahiran Gred H19Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Pembantu Kemahiran Gred H19 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Perkhidmatan Kemahiran
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,377.00 RM4,052.00 RM100.00

Syarat Lantikan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

Syarat Akademik

 • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan
  (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,377.00)
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,435.12)
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,435.12)
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24)
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tiga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

 • Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Operator Loji,
 • Pembantu Awam
 • Pembantu Operasi
 • Pemandu Kenderaan
 • Pemandu/Operator Jentera Pemunggah dan Penghantar Notis

Adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Kemahiran Gred H19, tertakluk kepada kekosongan jawatan

Apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan mestilah mepunyai syarat berikut:

 • Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c)
 • Lulus Peperiksaan Khas
 • Had umur pelantikan
 • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun
 • Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun
 • Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun

Deskripsi Tugas

Bertanggungjawab dalam tugas-tugas sokongan teknikal di bangunan kerajaan

 • Memasang membaik pulih menyenggara mengawasi serta menguji kenderaan/jentera/peralatan awam dan mekanikal
 • Memasang membaik pulih menyenggara mengawasi serta menguji  pepasangan elektrik,
 • Memasang membaik pulih menyenggara mengawasi serta menguji  sistem elektrik saistem perpaipan dan kumbahan supaya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.

Leave a comment

{ 1 comment… add one }
 • ABDUL KHARIS BIN HJ YAHYA October 16, 2016, 11:40 pm

  ASSALAM TUAN…
  SAYA SEPERTI NAMA DIATAS, INGIN MEMOHON JAWATAN YANG DI TAWARKAN OLEH PIHAK TUAN, IAITU PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19
  NO TEL: 01120978099

Leave a Comment