≡ Menu
Jawatan Pegawai Pergigian Gred UG41 SPA8i

Pegawai Pergigian Gred UG41Berikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Pegawai Pergigian Gred UG41 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

  • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
  • Kem./Jab.: Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Jadual Gaji:
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,844.00 RM9,656.00 RM225.00

SYARAT LANTIKAN :

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut

Warganegara Malaysia

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

SYARAT AKADEMIK

  • Ijazah dalam bidang pergigian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia.(Gaji permulaan ialah pada Gred UG41: RM2,844.00).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

DESKRIPSI TUGAS

  • Bertanggungjawab memberi rawatan pergigian, membuat lawatan ke Pusat-pusat Kesihatan Kecil atau sekolah-sekolah, mengawas pameran kesihatan pergigian dan memberi panduan kepada kakitangan di dalam klinik.

SENARAI ELAUN :

  • Elaun Perumahan : RM250.00
  • Elaun Tetap Perkhidmatan Awam : RM300.00
  • Elaun Kritikal : RM750.00
  • Elaun COLA : RM100.00-RM300.00 (mengikut lokaliti)

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment