≡ Menu
Jawatan Pegawai Latihan / Penolong Pegawai Latihan Gred E29 E41 SPA8i

Pegawai Latihan Penolong Pegawai LatihanBerikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi Jawatan Pegawai Latihan / Penolong Pegawai Latihan Gred E29 E41 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional/Pelaksana (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 • Kem/Jab:Pelbagai Kementerian/Jabatan
 • Jadual Gaji:
GRED GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
E29 RM1,493.00 RM5,672.00 RM 145.00
E41 RM2,083.00 RM9,549.00 RM 225.00

Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI LATIHAN GRED E29

  • Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred E29 : RM1,624.00)
  • Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred E29 : RM1,643.40)
  • Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred E29 : RM1,770.95)

KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI LATIHAN GRED E41

  • Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,083.00)
  • Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,286.57)
  • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,490.99)
  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarf dengannya.
   (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,797.62)
  • Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
   (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,797.62)
  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
   (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM2,899.83)
  • Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia
   (Gaji Permulaan pada Gred E41 : RM3,002.03)
 • Syarat Bahasa Melayu
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Deskripsi Tugas :

PENOLONG PEGAWAI LATIHAN GRED E29
Bertanggungjawab mengajar secara teori dan amali di dalam salah satu bidang yang berkenaan.

PEGAWAI LATIHAN GRED E41

 • Bertanggungjawab merancang, mengelola dan mengawasi perjalanan Unit Latihan Kemahiran bagi semua jurusan
 • Mengajar dan memberi kuliah kepada pelatih-pelatih mengikut jurusan
 • Mengawal kesempurnaan perjalanan kursus-kursus kemahiran objektif yang ditetapkan bagi semua jurusan
 • Mengurus penempatan latihan loji (sambil kerja) dan menentukan kesempurnaan latihan
 • Menyelaras peperiksaan pelatih, membuat kajian, penilaian susulan kepada bekas pelatih
 • Berhubung dengan pihak luar mengenai latihan tambahan kepada pelatih
 • Menyelaras kurikulum kemahiran dengan pihak luar, seperti swasta bagi kegunaan institut.
 • Bertindak sebagai kaunselor kepada pelatih

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment