≡ Menu
Jawatan Kosong Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) Mei 2016

Jawatan kosong di Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) bulan Mei 2016, SPAD mempelawa anda warganegara Malaysia yang berkelayakkan terutamanya yang relevan dengan bidang yang ditawarkan untuk memohon jawatan kosong tersebut, borang permohonan kerja kosong Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) boleh didapati di sini.Jawatan Kosong Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat

LOKASI KUALA LUMPUR
SEKTOR KERAJAAN
TARIKH TUTUP 31 MEI 2016
GAJI N/A

Berikut adalah kekosongan jawatan yang terdapat di SPAD bagi bulan mei 2016 ini, semua permohonan hendaklah dilakukan sebelum tarikh tutup yang ditetapkan oleh SPAD

BIL JAWATAN
1 DELIVERY MANAGEMENT OFFICE DIVISION
2 CROSS BORDER RAIL DIVISION
3 FREIGHT DIVISION
4 STATE OPERATIONS (REGIONAL) DIVISION
5 COMMUNICATIONS DIVISION
6 FINANCE AND ADMINISTRATION DIVISION
7 BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION
8 INTEGRITY DIVISION
9 NFORMATION TECHNOLOGY DIVISION
10 RAIL DIVISION
11 OPERATIONS GROUP
12 ENFORCEMENT DIVISION
13 EXECUTIVE / SENIOR EXECUTIVE FOR DIVISION
– Policy, Planning and Research
– Rail
– Delivery Management office
– Cross Border Rail
– Communications
– Internal Audit
– Information Technology
– Secretarial
– State Operations
– Finance
– Integrity

berikut adalah skop kerja yang ditetapkan bagi setiap division yang memerlukan kekosongan jawatan untuk diiisi di spad 2016

BIL SKOP KERJA
1 DELIVERY MANAGEMENT OFFICE DIVISION
Bertanggungjawab memastikan semua projek memenuhi matlamat dan keperluan organisasi, projek melaksana, memantau kemajuan projek yang dijalankan oleh organisasi, serta menyediakan bantuan dan sokongan kepada pasukan untuk menentukan, memberi keutamaan dan memastikan projek yang dilaksanakan dapat berjalan mengikut garis masa masing-masing .Kelayakan: Sekurang-kurangnya mempunyai ijazah sarjana muda dengan sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman dalam peranan Pengurusan Projek. keupayaan strategik pengurusan, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran pemikiran kreatif, kepintaran pengurusan projek, dan fikiran yang sangat analitikal semua kualiti yang dialu-alukan. Calon juga seharusnya dapat jurulatih, plumbum, dan lain-lain secara langsung.
2 CROSS BORDER RAIL DIVISION
Menentukan dan mencadangkan strategi pelaksanaan projek. Menjalankan kajian kemungkinan dalam koridor yang ditetapkan dan menyediakan sokongan teknikal yang diperlukan dan memantau kemajuan dan pembangunan semua projek rel di Asia Tenggara (Malaysia, Thailand & Singapura), dengan tumpuan segera mengenai Projek Kereta Api Laju (HSR).Kelayakan: Sekurang-kurangnya mempunyai ijazah sarjana muda dengan sekurang-kurangnya 10 tahun dan ke atas pengalaman dalam peranan Pengurusan Projek. keupayaan strategik pengurusan, perundingan dan kemahiran persembahan, kemahiran pemikiran kreatif, kepintaran pengurusan projek, dan fikiran yang higly analisis semua kualiti yang dialu-alukan. Calon juga seharusnya dapat jurulatih, plumbum, dan lain-lain secara langsung.
3 FREIGHT DIVISION
Membangunkan dan melaksanakan strategi transformasi pengangkutan selaras dengan pelan transformasi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Menggubal dasar, prosedur operasi standard (SOP) dan keadaan operasi garis panduan untuk perkhidmatan kenderaan barangan di Malaysia. Kelayakan: Ijazah Sarjana Muda dalam Pengurusan Logistik, Pengajian Perniagaan atau yang setaraf, dengan 10 tahun pengalaman bekerja dalam Pengurusan Logistik. Sebaik-baiknya calon yang mempunyai latar belakang dalam kerja-kerja pengangkutan. kemahiran pengurusan strategik, kecekapan pengurusan projek dan keupayaan untuk memimpin pasukan yang dikehendaki keupayaan.
4 STATE OPERATIONS (REGIONAL) DIVISION
Merancang, membangun dan mengekalkan inisiatif perbincangan dengan pihak berkepentingan tempatan termasuk perbincangan dengan PBT pejabat, pejabat-pejabat kerajaan negeri dan pegawai-pegawai, pengusaha pengangkutan dan orang ramai. Mesti memastikan penyelenggaraan imej positif dan reputasi untuk Suruhanjaya apabila berurusan dengan pihak ketiga.Kelayakan: Sekurang-kurangnya seorang pemegang Ijazah dalam mana-mana disiplin dengan sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman, sebaik-baiknya dalam persekitaran yang sama.Pengalaman dalam pengurusan operasi cawangan serantau adalah satu kelebihan. didorong sendiri bebas, dengan fikiran yang sangat analitikal dan kemahiran menyelesaikan masalah yang sangat baik.
5 COMMUNICATIONS DIVISION
Bertanggungjawab mengawasi komunikasi kepada media, termasuk barang persiapan, kit media, siaran akhbar dan dokumen yang berkaitan dengan komunikasi lain. Memupuk, mengurus dan meningkatkan hubungan kerja usaha sama dengan wakil-wakil media. Membangunkan hubungan profesional dengan kenalan akhbar nasional dan serantau untuk memastikan bahawa imej / reputasi organisasi adalah digalakkan dan memesongkan kritikan Suruhanjaya. Menjalankan penyelidikan, dan menulis bahan-bahan taklimat kepada media, termasuk mengarang dan siaran penyuntingan akhbar, kesusasteraan syarikat dan artikel untuk kegunaan dalaman dan luaran.Kelayakan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perhubungan Awam, Komunikasi, atau mana-mana bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya pengalaman 5 tahun dalam kepimpinan atau peranan yang sama dengan hubungan media kuat. Kemahiran dalam komunikasi diperlukan.
6 FINANCE AND ADMINISTRATION DIVISION
Membangunkan dan melaksanakan dasar-dasar, prosedur dan garis panduan kewangan dan perakaunan untuk pengurusan kewangan dan akaun bunyi. Menetapkan standard dan sentiasa menilai prestasi kewangan Suruhanjaya untuk penyerahan tepat pada masanya laporan kewangan.Mengenal pasti risiko kewangan dan memberikan cadangan untuk pengurusan risiko kewangan dan analisis kewangan kepada pihak pengurusan. Memantau dan menilai pematuhan kepada peraturan kewangan yang betul dan peraturan.Kelayakan: Pemegang Ijazah Sarjana Muda Kewangan atau yang setaraf dengan sekurang-kurangnya pengalaman 5 tahun dalam peranan kewangan yang sama.Timbalan Pengurus – PentadbiranMemastikan operasi harian jabatan itu sedang dijalankan dengan cara yang cekap dan berkesan.Menyelaras dan menguruskan pelbagai aktiviti pentadbiran pejabat, operasi dan kemudahan pejabat untuk menyediakan persekitaran yang kondusif bagi pekerja. Mengurus pihak berkepentingan dalaman dan luaran.Kelayakan: Pemegang Ijazah Sarjana Muda dalam mana-mana disiplin, dengan sekurang-kurangnya pengalaman atau pendedahan 5 tahun dalam bidang yang berkaitan. Boleh berkomunikasi dengan baik dengan kemahiran orang yang kuat. Sendiri yang didorong oleh, berdikari dan pandai pengawasan.
7 BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION
Bekerjasama dengan jabatan-jabatan berkaitan untuk membangunkan rancangan yang menjana pendapatan yang berkesan untuk organisasi. Memahami keperluan perniagaan semasa dan bekerjasama dengan jabatan-jabatan berkaitan dan pihak ketiga untuk menyusun semula dan membuat cadangan-cadangan perniagaan baru. Kelayakan: Sekurang-kurangnya seorang pemegang Ijazah dalam sebarang bidang. Kreatif dalam pendekatan perniagaan, didorong dan bermotivasi. Boleh bekerja secara bebas dan mesti menjadi pemain pasukan yang baik.
8 INTEGRITY DIVISION
Bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan tadbir urus etika yang baik, mengesan dan mengesahkan jenayah, individu dan organisasi salah laku etika. Calon juga perlu memastikan pelaksanaan integriti etika sebagai budaya dalam organisasi. Selain itu, calon mesti bertanggungjawab dalam melaporkan semua salah laku jenayah kepada agensi yang bertanggungjawab selepas mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan.Kelayakan: Sekurang-kurangnya Ijazah atau Sarjana dalam mana-mana disiplin dengan sekurang-kurangnya pengalaman 8 tahun dalam bidang yang berkaitan. Mesti dapat bekerja dengan penuh integriti dan hendaklah menjadi pemimpin pasukan yang cekap.
9 INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION
Bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan dan kecekapan infrastruktur IT untuk pejabat SPAD dan menyumbang kepada pencapaian projek-projek khas yang melibatkan infrastruktur IT.Selain daripada itu, kedudukan ini memerlukan calon yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam TOGAF (Jumlah Rangka Kerja Open Group), LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). kemahiran pengurusan projek, kepintaran perniagaan, keupayaan perancangan dan kemahiran menyelesaikan masalah adalah satu kelebihan.Kelayakan: Mesti mempunyai ijazah Universiti Teknologi Maklumat atau yang setaraf, sebaik-baiknya calon yang mempunyai pengalaman di dalam mewujudkan infrastruktur IT. Selain daripada itu, kedudukan ini menghendaki calon mempunyai kemahiran dan pengetahuan TOGAF (Rangka Kerja Jumlah Open Group) dan juga dalam LAN dan WAN, dan Pengurusan Projek dan kepintaran perniagaan, Perancangan dan kemahiran menyelesaikan masalah.
10 RAIL DIVISION
Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pengendali kereta api mematuhi peraturan, dasar, garis panduan operasi dan keperluan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh SPAD. Mesti mengambil bahagian dalam pemeriksaan berkala dan menguruskan apa-apa perkara-perkara keselamatan yang mungkin timbul yang berkaitan dengan perkhidmatan kereta api. Mestilah terlibat dalam siasatan, lawatan tapak dan mesti menyediakan laporan kejadian atau kemalangan apabila mereka dikehendaki.Kelayakan: Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kejuruteraan atau setaraf yang, dengan sekurang-kurangnya pengalaman 5 tahun dalam Industri Keretapi. kecekapan teknikal, kemahiran pengurusan projek, keupayaan pemikiran analitikal, dan kemahiran komunikasi yang diperlukan.
11 OPERATIONS GROUP
Ditubuhkan pelan dan inisiatif penglibatan pihak berkepentingan dengan pihak dalaman dan luaran yang berkaitan. Ini termasuk kerjasama dengan / pejabat kerajaan tempatan tempatan majlis ( Pihak Berkuasa Tempatan ), pejabat-pejabat kerajaan negeri dan pegawai-pegawai, pengusaha pengangkutan dan orang ramai. Memberi arahan kepada semua Pejabat Negeri Ketua-ketua dalam operasi harian dan inisiatif untuk menggalakkan, meningkatkan dan mengekalkan hubungan baik dengan pihak-pihak ketiga yang dinyatakan di atas berkaitan.Kelayakan: Sekurang-kurangnya seorang pemegang Ijazah dalam mana-mana disiplin dengan sekurang-kurangnya 10 tahun dan ke atas pengalaman dalam industri atau dalam persekitaran yang sama atau peranan. Pendedahan kepada pengurusan operasi cawangan serantau adalah satu kelebihan. kepimpinan dan perhubungan awam kemahiran yang kuat, keupayaan untuk bekerja kemahiran secara bebas, baik konsep dan pelaksanaan, fikiran yang sangat analitikal dan kemahiran penyelesaian masalah yang sangat baik diperlukan.
12 ENFORCEMENT DIVISION
Tanggungjawab termasuk menguatkuasakan perkhidmatan pengangkutan awam yang berkaitan, menjalankan operasi di atas tanah untuk memastikan bahawa kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh SPAD dipatuhi oleh pengusaha pengangkutan, menjalankan penyiasatan kes, dan penyediaan kertas kerja untuk pelanggaran perbuatan dan kes pelesenan.Kelayakan: Sekurang-kurangnya pemegang Diploma dengan sekurang-kurangnya pengalaman bekerja 2-3 tahun. Peranan sebelumnya dalam kapasiti yang sama adalah kelebihan.
13 13.,EXECUTIVE / SENIOR EXECUTIVE FOR DIVISION
– Policy, Planning and Research
– Rail
– Delivery Management office
– Cross Border Rail
– Communications
– Internal Audit
– Information Technology
– Secretarial
– State Operations
– Finance
– Integrity

Jika layak dan berminat untuk sertai SPAD anda Hanya perlu e-mel Resume anda untuk career@spad.gov.my dan menulis jawatan yang anda memohon untuk lajur Subjek.

Borang Iklan Jawatan Kosong SPAD 2016

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment