≡ Menu
JAWATAN KONSTABEL ORANG ASLI GRED YP 1

Konstabel Orang Asli Gred YP 1

Jawatan Konstabel Orang Asli Gred Yp1 , semua info bagi kelayakan bakat perkhidmatan awam Malaysia, update paling terkini mengenai info elaun, deskripsi kerja dan syarat untuk memasuki latihan ini yang berkuatkuasa mulai 1 julai 2016.

Sila sentiasa ikuti blog Government.My, untuk update terkini dan terbaru mengenai jawatan dan kerja kosong.

PENGUMUMAN PENTING YANG SEMUA PERLU AMBIL BERAT TERUTAMANYA SEMUA PENJAWAT AWAM :

KLASIFIKASI:KONSTABEL (LELAKI / WANITA)

KUMPULAN PERKHIDMATAN:SOKONGANGRED GAJI / JAWATAN:YP 1JADUAL GAJI:

GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM 966.00 RM 2,663.00 RM 85.00

SYARAT LANTIKAN

Skim Perkhidmatan bagi jawatan Konstabel Orang Asli yang dikeluarkan melalui:

 • Surat Perlaksanaan Pindaan Skim Perkhidmatan Dalam Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia rujukan JPA(S)(BPO) 324/14/6-1 Jld.25(51) bertarikh 29 Oktober 2013
 • Penambahbaikan Jadualraja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Malaysia rujukan JPA.SARAAN(S)256/21/17-6 Jld.4 bertarikh 29 Oktober 2013

Kelonggaran syarat tambahan yang diperolehi daripada JPA bagi urusan pengambilan dalam PDRM sepertimana surat JPA rujukan: JPA.BPO(S)234/14/6-1 Jld.26 (6) s.k (6) bertarikh 30 April 2014.

 • Terdiri dari Warganegara Malaysia yang berasal dari kaum Orang Asli (mengikut tafsiran Akta Orang-orang Asli 1974)
 • Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak lebih daripada 28 tahun pada tarikh tutup iklan

Kelayakan Akademik

 • Lulus Penilaian Menengah Rendah /Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  [Gaji permulaan ialah pada Gred YP1]
 • Kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Kelayakan Fizikal

Kelayakan Fizikal:Pemohon-pemohon hendaklah mempunyai ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:-

 • Tinggi sekurang-kurangnya 157 sm (lelaki) dan 152 sm (wanita) tanpa bersepatu
 • Berat badan sekurang-kurang 47.6 kg (lelaki) dan wanita sekurang-kurangnya 46.2 kg
 • Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26
 • Ukuran lilitan dada biasa 81 sm (normal) dan semasa menarik nafas 86 sm (lelaki sahaja)
 • Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa atau dengan menggunakan alat bantuan (menggunakan cermin mata atau kanta lekap)
 • Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat
 • Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar (kerajaan)

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment