≡ Menu

Jawatan Jurutera (Elektronik) Gred J41 SPA8i

Jurutera Elektronik Gred J41 - GovernmentBerikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi jawatan jurutera (Elektronik) gred j41 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan
 • Jadual Gaji:
  Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
  Gaji Tahunan
  RM2,360.00 RM8,743.00 RM225.00
 • Syarat Lantikan:
   • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektronik) yang diiktiraf dari kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    [ Gaji Permulaan : RM2,360.00 ]
   • Lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

   

 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jurutera (Elektronik) layak untuk dipertimbang dari Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Jurutera (Elektronik) Gred J41, tertakluk juga kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

   • Mempunyai kelayakan di atas; atau
   • Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
   • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
 • Deskripsi Tugas:
  Melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas semua alat kelengkapan yang berkaitan di Kementerian/Jabatan.

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment