≡ Menu
Jawatan Jurutera (Elektrik) Gred J41 SPA8i

Jurutera Elektrik Gred J41 - GovernmentBerikut adalah deskripsi tugas serta gred gaji bagi jawatan Jjurutera (Elektrik) gred j41 perkhidmatan awam Malaysia, gred gaji adalah gred terkini yang telah diberikan berkuatkuasa 1 julai 2016

• Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
• Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan

GAJI
RM2,360.00 (MINIMUM) – RM8,743.00 (MAXIMUM)
[KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN] – RM225.00

SYARAT AKADEMIK UNTUK LANTIKAN

  • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [ Gaji Permulaan : RM2,360.00 ]
  • Lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL)

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jurutera (Elektrik) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Jurutera (Elektrik) Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

  • Mempunyai kelayakan di atas; atau
  • Lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  • Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

DESKRIPSI TUGAS

Deskripsi tugas untuk jawatan ini adalah melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas semua sistem bekalan elektrik dan alat kelengkapan elektrik.

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment