≡ Menu
Contoh Cara Bina Jadual Graf / Carta Pai Yang Sesuai Tentang Sistem Pengangkutan Di Kawasan Kajian

Contoh Cara Bina Jadual Graf & Carta Pai Yang Sesuai Tentang Sistem PengangkutanBahagian bina jadual dan graf /carta pai yang relaven tentang pengangkutan di kawasan kajian anda juga termasuk dalam Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi) bagi calon PT3 tahun 2016.

Artikel kami sidiakan ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada anda untuk membuat tugasan graf dan carta pai dalam tugasan anda. Setiap carta pai atau graf mestilah relaven dengan apa yang ada soal selidik dari responden anda, serta kajian terhadap jumlah pengangkutan yg ada di kawasan itu

Dari borang soal selidik juga anda boleh convertkannya menjadi satu data di dalam graf atatupun carta pai untuk mudah dilihat.

CONTOH DAN CARA BINA JADUAL DAN GRAF ATAU CARTA PAI TUGASAN GEOGRAFI PT3 TAHUN 2016 PENGANGKUTAN

contoh graph dan carta pie sistem pengangkutan geografi pt3 2016

Berikut kami sediakan dalam versi microsoft excel, ada boleh ambil duat buat pengEDITan sendiri, anda juga boleh menambah mengkut kesesuaian anda.

Contoh Graf/Carta Pie Dalam File Edit Excel

Leave a comment

{ 1 comment… add one }
  • Farra Atiera July 24, 2016, 11:08 am

    Good #pt3 #2016

Leave a Comment