≡ Menu
Contoh Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan Geografi PT3 2016

Contoh Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan

Borang kaji selidik perlu anda buat dan laksanakan ketika membuat kajian kes bagi Ujial Pelbagai Instrumen (Geografi) PT3. Soal selidik ini perlu dibuat oleh anda untuk mendapatkat seberapa banyak boleh maklumat tentang sistem pengangkutan daripada orang awam di kawasan kajian.

Pastikan apa yang ada dalam borang soal selidik anda releven dengan apa kajian kes yang sedang anda lakukan, ini kerana setiap soal selidik anda akan dimasukkan dalam carta pai/graf kajian anda.

CONTOH DAN CARA BUAT BORANG SOAL SELIDIK TUGASAN GEOGRAFI PT3 TAHUN 2016

Berikut kami kongsikan contoh format dan yang perlu  ada dalam Borang Soal Selidik berkaitan dengan tugasan. Ini adalah contoh ringkas borang soal selidik sahaja.

Anda boleh membuat tambahan mengikut kreativiti anda sendiri.

borang soal selidik geografi sistem pengangkutan pt3

Segala perkongsian ini adalah hasil nukilan dari kami, sebarang pertambahan anda boleh lakukan di file berbentuk excel di bawah, kami beri kebenaran sepenuhnya kepada anda untuk menggunakannya.
➡Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan Pt3 2016

Leave a comment

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment